Ratkaisukeskeinen keskustelu tarjoaa erilaisia näkökulmia, etsii lisää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia toimia kohti toivottua muutosta. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esim. ihmissuhdevaikeudet, mielialaan liittyvät ongelmat, elämänmuutokset, kriisit ja traumat, erilaiset riippuvuudet, omien tavoitteiden pohdinta, henkilökohtainen kasvu, omien voimavarojen lisääminen...

Ensitapaamisella tunnustellaan yhteistyösuhteen mahdollisuuksia terapeutin ja asiakkaan välillä. Kun tapaamisia päätetään jatkaa, aloitetaan yhteinen matkanteko tavoitteen määrittelyllä. Terapeutin tehtävänä on ratkaisukeskeisin menetelmin sopivia kysymyksiä esittämällä tukea asiakasta löytämään vastaukset, jotka kuljettavat kohti hänen tavoitettaan. Tapaamisten välillä voi joskus olla "kotitehtäviä". Tapaamisten päättämisestä sovitaan yhteisesti ja joskus muutama kertakin voi riittää tavoitteen saavuttamiseksi. 

Tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia ja terapeutti ei kerää eikä ylläpidä asiakkuuksista varsinaista asiakasrekisteriä.

Lisätietoa ratkaisukeskeisestä terapiasta löytyy esim. www.ratkes.fi